Prospecte medicamente
Berinert 1500 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Berinert 1500 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă

Berinert 1500 1500 UI pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă (Inhibitor uman de esterază C1)

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Berinert şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Berinert
3. Cum să utilizaţi Berinert
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Berinert
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Berinert şi pentru ce se utilizează

Ce este Berinert ?
Berinert se prezintă sub formă de pulbere şi solvent. Soluţia preparată se administrează prin injecţie într-o venă.
Berinert este fabricat din plasmă umană (partea lichidă a sângelui). Berinert conţine proteina umană inhibitor de esterază C1 ca substanţă activă.

Pentru ce se utilizează Berinert?
Berinert este utilizat pentru tratamentul şi procedura de prevenire prealabilă a angioedemului ereditar tip I şi II (AEE, edem=umflătură). AEE este o boală congenitală a aparatului vascular. Este o boală non-alergică. AEE este determinat de deficitul, absenţa sau sinteza deficitară de inhibitor de esterază C1, o proteină importantă. Boala este caracterizată prin următoarele simptome:
– umflare la nivelul mâinilor şi picioarelor, care apare brusc
– umflare a feţei, cu senzaţie de tensiune, care apare brusc
– umflare a pleoapelor, buzelor, posibil la nivelul laringelui, cu dificultate la respiraţie
– umflare a limbii,
– durere colicativă în regiunea abdominală.
În general, pot fi afectate toate părţile corpului.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Berinert

Următoarele puncte conţin informaţii care trebuie luate în considerare de către medicul dumneavoastră, înainte de a vi se prescrie Berinert .

Nu utilizaţi Berinert
 dacă sunteţialergic la inhibitorul de esterază C1 sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
Vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteţi alergic la oricare medicament sau aliment.

Atenţionări şi precauţii
 dacă aţi prezentat reacţii alergice la administrarea anterioară de Berinert. Trebuie să luaţi  antihistaminice şi corticosteroizi, în scop profilactic, dacă sunt recomandate de către medicul dumneavoastră.
 când apar reacţii alergice sau reacţii de tip anafilactic (o reacţie alergică gravă care determină dificultate severă la respiraţie sau ameţeli). Administrarea de Berinert trebuie întreruptă imediat (de exemplu întreruperea injecţiei).
 dacă prezentaţi umflare la nivelul laringelui (edem laringian). Trebuie să fiţi supravegheat cu atenţie, iar tratamentul de urgenţă trebuie să fie la îndemână.
 în timpul utilizării nerecomandate, în afara indicaţiilor şi a dozelor aprobate (de exemplu sindromul scurgerii capilare, SSC). Vezi pct. 4. “Reacţii adverse posibile”.
Medicul dumneavoastră va evalua cu atenţie beneficiul tratamentului cu Berinert, comparativ cu riscul apariţiei acestor complicaţii.
Siguranţa virală
În cazul în care medicamentele sunt fabricate din sânge sau plasmă umană, sunt instituite anumite măsuri, pentru a preveni transmiterea de infecţii la pacienţi. Aceste măsuri includ:
 selectarea atentă de donatori de sânge şi plasmă, pentru a se asigura excluderea persoanelor cu risc de purtător de infecţii şi
 testarea fiecărei donări şi a rezervelor de plasmă, pentru semne ale prezenţei virusurilor/infecţii.
De asemenea, producătorii acestor medicamente includ în timpul procesării sângelui sau plasmei etape care pot inactiva sau înlătura virusurile. În ciuda acestor măsuri, atunci când se administrează medicamente preparate din sânge sau plasmă umană, posibilitatea transmiterii de infecţii nu poate fi exclusă în totalitate. De asemenea, acest lucru este valabil în cazul oricăror virusuri necunoscute sau nou-apărute sau al altor tipuri de infecţii.
Măsurile luate sunt considerate eficace pentru virusurile cu capsulă, cum sunt virusul imunodeficienţei umane (HIV, virusul care determină SIDA), virusul hepatitei B, virusul hepatitei C (inflamaţie a ficatului), pentru virusul fără capsulă al hepatitei A (inflamaţie a ficatului) şi parvovirusul B19
Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să luaţi în considerare vaccinarea împotriva hepatitei A şi B, dacă vi se administrează în mod regulat/repetat medicamente derivate din plasma umană.
Se recomandă insistent, ca de fiecare dată când se administrează Berinert, să se noteze data administrării, numărul seriei şi volumul injectat.

Berinert împreună cu alte medicamente
 Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.
 Berinert nu trebuie amestecat cu alte medicamente sau solvenţi în seringă.

Sarcina şi alăptarea
 Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
 În timpul sarcinii şi alăptării, Berinert trebuie administrat numai dacă este absolut necesar.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Informaţii importante privind unele componente ale Berinert
Berinert conţine sodiu până la 486 mg (aproximativ 21 mmol) per 100 ml soluţie. Vă rugăm să luaţi acest lucru în considerare dacă urmaţi o dietă cu restricţie de sodiu.

3. Cum să utilizaţi Berinert

Tratamentul trebuie început şi supervizat de către un medic cu experienţă în tratamentul deficitului de inhibitor de esterază C1.
Adulţi
Tratmentul episoadelor acute de angioedem
20 UI per kilogram masă corporală (20 UI/kg masă corporală). Procedura de prevenire prealabilă a episoadelor de eangiodem
1000 UI cu mai puţin de 6 ore înainte de procedura medicală, dentară sau chirurgicală.
Copii şi adolescenţi
Tratmentul episoadelor acute de angioedem:
20 UI per kilogram masă corporală (20 UI/kg masă corporală). Procedura de prevenire prealabilă a episoadelor de angioedem:
15-30 UI per kilogram masă corporală (15-30 UI/kg masă corporală) cu mai puţin de 6 ore înainte de procedura medicală, dentară sau chirurgicală. Doza trebuie selectată ţinând cont de circumstanţele clinice (de exemplu tipul de procedură şi severitatea bolii).

Supradozaj
Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Reconstituire şi mod de administrare
Berinert este injectat în mod uzual într-o venă (intravenos) de către medicul dumneavoastră sau de către asistenta medicală. De asemenea, dumneavoastră sau persoana care are grijă de dumneavoastră puteţi să vă administraţi/poate să vă administreze Berinert ca o injecţie, dar numai după o instruire adecvată în prealabil. Dacă medicul dumneavoastră decide că este potrivit tratamentul la domiciliu, acesta vă va oferi instrucţiuni detaliate. Este necesar ca dumneavoastră să ţineţi o evidenţă pentru a documenta fiecare tratament administrat la domiciliu şi să o prezentaţi la fiecare vizită la medic.
Revizuirea cu regularitate a tehnicii dumneavoastră de injectare sau a persoanei care are grijă de dumneavoastră va fi evaluată pentru a se asigura continuitatea unui tratament corespunzător.

Instrucţiuni generale
 Pulberea trebuie dizolvată şi extrasă din flacon în condiţii de asepsie. Utilizaţi seringa furnizată împreună cu medicamentul.
 Soluţia preparată trebuie să fie incoloră sau limpede până la uşor opalescentă. După filtrare sau extragere (vezi mai jos), înainte de administrare, soluţia trebuie verificată vizual pentru observarea particulelor mici sau a modificărilor de culoare.
 Nu utilizaţi soluţia dacă este vizibil tulbure sau dacă conţine flocoane sau particule.
 Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale şi conform recomandărilor medicului dumneavoastră.

Reconstituire
Fără a deschide niciunul din flacoane, lăsaţi pulberea şi solventul Berinert să ajungă la temperatura camerei. Aceasta se poate face fie lăsând flacoanele la temperatura camerei timp de aproximativ o oră, fie ţinându-le în mâini, timp de câteva minute. NU expuneţi flacoanele la o sursă directă de căldură. Flacoanele nu trebuie încălzite la o temperatură peste temperatura corpului (37°C).
Înlăturaţi cu atenţie capacele protectoare ale flaconului cu solvent şi ale flaconului cu medicament. Curăţaţi dopurile din cauciuc expuse ale ambelor flacoane cu câte un tampon cu alcool medicinal pentru fiecare în parte şi lăsaţi-le să se usuce. Solventul poate fi acum transferat în flaconul cu pulbere
cu ajutorul dispozitivului de administrare (Mix2Vial) ataşat. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos.

1. Deschideţi ambalajul Mix2Vial prin îndepărtarea capacului. Nu scoateţi Mix2Vial din blister!
2. Aşezaţi flaconul cu solvent pe o suprafaţă plană, curată şi ţineţi flaconul strâns. Luaţi Mix2Vial împreună cu blisterul şi împingeţi acul adaptorului albastru drept în jos, prin dopul flaconului cu solvent.
3. Înlăturaţi cu atenţie blisterul setului Mix2Vial ţinând de margine şi trăgând vertical, în sus. Asiguraţi-vă că trageţi numai blisterul, nu şi setul
Mix2Vial.
4. Aşezaţi flaconul cu pulbere pe o suprafaţă plană, curată. Întoarceţi flaconul cu solvent împreună cu setul Mix2Vial ataşat şi împingeţi acul adaptorului transparent drept în jos, prin dopul flaconului cu substanţă activă. Solventul va curge automat în flaconul cu substanţă activă.
5. Apucaţi cu o mână partea setului Mix2Vial care conţine medicamentul şi cu cealaltă partea cu solvent şi deşurubaţi setul cu atenţie, în două
părţi. Înlăturaţi flaconul cu solvent, împreună cu adaptorul albastru Mix2Vial ataşat.
6. Agitaţi cu blândeţe flaconul care conţine medicamentul cu adaptorul transparent ataşat, până când substanţa activă se dizolvă complet. Nu
scuturaţi.
7. Trageţi aer într-o seringă goală, sterilă. Utilizaţi seringa furnizată împreună cu medicamentul. În timp ce flaconul cu medicament este în poziţie
verticală, conectaţi seringa la fitingul Luer Lock al Mix2Vial. Injectaţi aer în flaconul cu medicament.

Extragere şi administrare
8. În timp ce ţineţi apăsat pistonul seringii, întoarceţi invers sistemul şi extrageţi soluţia în seringă, trăgând lent pistonul, înapoi.
9. Acum soluţia a fost transferată în seringă; ţineţi ferm corpul seringii (cu pistonul seringii îndreptat în jos) şi deconectaţi de la seringă adaptorul
transparent Mix2Vial.

Administrare
Soluţia se administrează lent prin injectare intravenoasă (i.v.).

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Vă rugăm să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră
 dacă apare oricare dintre reacţiile adverse sau
 dacă observaţi orice reacţie adversă care nu este menţionată în acest prospect.

Reacţiile adverse la Berinert sunt rare.
Următoarele reacţii adverse au fost observate rar (pot afecta până la un pacient din 1000):
 Există un risc crescut de formare de cheaguri de sânge, în cazul încercărilor de tratament pentru profilaxia sau terapia sindromului scurgerii capilare (extravazare de lichid, din vasele de sânge mici în ţesut), de exemplu în timpul sau după chirurgia cardiacă cu circulaţie extracorporeală.
Vezi pct. 2. “Atenţionări şi precauţii”.
 Creştere a temperaturii corpului precum şi senzaţii de arsuri şi înţepături la nivelul locului unde este administrată injecţia.
 Hipersensibilitate sau reacţii alergice (cum sunt bătăi neregulate ale inimii, bătăi rapide ale inimii, scădere a tensiunii arteriale, înroşire a pielii, erupţie trecătoare pe piele, dificultate la respiraţie, durere de cap, ameţeli, greaţă).
În cazuri foarte rare (pot afecta până la un pacient din 10000), reacţiile de hipersensibilitate pot progresa până la şoc.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct la:
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale e-mail: adr@anm.ro. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Berinert

 Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
 Nu utilizaţi Berinert după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie.
 A se păstra la temperaturi sub 30°C.
 A nu se congela.
 A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.
 Berinert nu conţine un conservant, deci soluţia preparată trebuie utilizată, de preferat, imediat.
 Dacă soluţia preparată nu este administrată imediat, trebuie utilizată în decurs de 8 ore şi trebuie păstrată doar în flacon.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Berinert
Substanţa activă este:
Inhibitor uman de esterază C1 (1500 UI/flacon; după reconstituire cu 3 ml apă pentru preparate injectabile 500 UI/ml)
Pentru informaţii suplimentare, vezi secţiunea “Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii “.
Celelalte componente sunt:
Glicină, clorură de sodiu, citrat de sodiu
Vezi ultimul paragraf al pct. 2. “Informaţii importante privind unele componente ale Berinert”.
Solvent: apă pentru preparate injectabile

Cum arată Berinert şi conţinutul ambalajului
Berinert se prezintă sub formă de pulbere de culoare albă şi este disponibil împreună cu solventul apă pentru preparate injectabile.
Soluţia preparată trebuie să fie incoloră şi limpede până la uşor opalescentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *