Anidulafungina Accord 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Anidulafungina

Anidulafungina Accord 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (Anidulafungină)

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Anidulafungina Accord şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Anidulafungina Accord
3. Cum se utilizează Anidulafungina Accord
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Anidulafungina Accord
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Anidulafungina Accord şi pentru ce se utilizează

Anidulafungină Accord conţine substanţa activă anidulafungină şi este prescris la adulţi, pentru a trata un tip de infecţie fungică a sângelui sau a altor organe interne denumită candidoză invazivă. Infecţia este determinată de celule fungice (ciuperci) denumite Candida.
Anidulafungină Accord aparţine unui grup de medicamente denumite echinocandine. Aceste medicamente sunt utilizate pentru tratamentul infecţiilor fungice grave.
Anidulafungină Accord împiedică dezvoltarea normală a pereţilor celulari ai fungilor. În prezenţa Anidulafungină Accord, celulele fungice au pereţi celulari incompleţi sau deficitari, fapt ce le face fragile sau incapabile să se dezvolte.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Anidulafungina Accord

Nu utilizaţi Anidulafungina Accord
– dacă sunteţi alergic la anidulafungină, alte echinocandine (de exemplu, caspofungină acetat) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Anidulafungină Accord, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
Medicul dumneavoastră poate decide să vă monitorizeze
– cu deosebită atenţie funcţia ficatului dacă apar probleme la ficat în timpul tratamentului.
– dacă vi se administrează medicamente anestezice în timpul tratamentului cu Anidulafungina Accord.

Copii şi adolescenţi
Anidulafungina Accord nu trebuie administrat pacienţilor cu vârsta sub 18 ani.

Anidulafungina Accord împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi  orice alte medicamente.
Nu începeți să luați și nu vă opriți din a lua orice alt medicament fără acordul medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Sarcina şi alăptarea
Nu se cunoaşte efectul Anidulafungină Accord la femeile gravide. Prin urmare, Anidulafungina Accord nu este recomandat în timpul sarcinii. Femeile aflate la vârstă fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneţi gravidă în timp ce vi se administrează Anidulafungină Accord. Efectul Anidulafungină Accord la femeile care alăptează nu este cunoscut. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să luaţi Anidulafungină Accord în timpul alăptării. Cereţi sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua orice alt medicament.

Anidulafungina Accord conţine fructoză
Acest medicament conţine fructoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament.

3. Cum se utilizează Anidulafungina Accord

De fiecare dată, soluţia de Anidulafungină Accord va fi pregătită şi vă va fi administrată de către medic sau de către alt personal medical (sunt disponibile mai multe informaţii despre metoda de preparare la sfârşitul prospectului, la punctul dedicat doar personalului medical).
Tratamentul începe cu o doză de 200 mg în prima zi (doza de atac). Aceasta este urmată de doza zilnică de 100 mg (doza de întreţinere).
Anidulafungină Accord trebuie administrat o dată pe zi, prin perfuzare lentă (prin picurare) în venă.
Aceasta durează cel puţin 1,5 ore în cazul administrării dozei de întreţinere şi 3 ore în cazul administrării dozei de atac.
Medicul dumneavoastră va stabili durata tratamentului şi doza de Anidulafungină Accord care vi se va administra în fiecare zi şi vă va supraveghea răspunsul la tratament şi starea de sănătate.
În general, tratamentul trebuie continuat timp de cel puţin 14 zile după ultima zi în care Candida a mai fost detectată în sângele dumneavoastră.

Dacă vi se administrează mai mult Anidulafungina Accord decât trebuie
Dacă sunteţi preocupat că vi s-a administrat mai mult decât este necesar din Anidulafungină Accord, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau altui personal medical.

Dacă uitaţi să utilizaţi Anidulafungina Accord
Deoarece medicamentul vi se administrează sub supraveghere medicală atentă, este improbabil să fie omisă o doză. Totuşi, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului în cazul în care credeţi că a fost omisă o doză. Nu trebuie să vi se administreze o doză dublă de către medicul dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi Anidulafungina Accord
Dacă medicul dumneavoastră vă opreşte tratamentul cu Anidulafungină Accord nu ar trebui să aveţi reacţii adverse determinate de Anidulafungină Accord.
Medicul dumneavoastră vă poate prescrie alt medicament după tratamentul cu Anidulafungină Accord, pentru a continua tratamentul infecţiei fungice sau pentru a împiedica revenirea acesteia. Dacă simptomele iniţiale revin, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau altui personal medical.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Unele dintre aceste reacţii adverse vor fi notate de medicul dumneavoastră în timpul monitorizării răspunsului la tratament şi a stării dumneavoastră.
Reacţii alergice care pot pune viaţa în pericol, ce pot include dificultăţi la respiraţie, cu respiraţie şuierătoare sau agravare a unei erupţii pe piele existente, au fost rar raportate în timpul administrării Anidulafungină Accord.

Reacţii adverse grave – spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau altcuiva din personalul medical dacă apar oricare dintre următoarele:
Convulsii (crize convulsive)
– Înroşire a feţei
– Erupţie trecătoare pe piele, prurit (mâncărime)
– Bufeuri
– Urticarie
– Contracţie bruscă a muşchilor de la nivelul căilor respiratorii, care determină respiraţie şuierătoare sau tuse
– Dificultăţi la respiraţie

Alte reacţii adverse
Reacţiile adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane) sunt:
– Valori mici ale potasiului în sânge (hipokaliemie)
Diaree
– Greaţă

Reacţiile adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) sunt:
– Convulsii (crize)
– Durere de cap
– Vărsături
– Modificări ale rezultatelor testelor de sânge care investighează funcția ficatului
– Erupţii pe piele, prurit (mâncărime)
– Modificări ale rezultatelor testelor de sânge care investighează funcția rinichilor
– Curgere anormală a bilei din vezica biliară în intestin (colestază)
– Valori mari ale zahărului în sânge
– Tensiune arterială mare
– Tensiune arterială mică
– Contracţii bruşte ale muşchilor de la nivelul căilor respiratorii, care determină respiraţie şuierătoare sau tuse
– Dificultăţi la respiraţie

Reacţiile adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) sunt:
– Tulburări ale sistemului de coagulare a sângelui
– Înroşire a feţei
– Bufeuri
– Durere de stomac
– Urticarie
– Durere la locul injectării

Reacţiile adverse cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) sunt:
– Reacţii alergice care pot pune viaţa în pericol

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Anidulafungina Accord

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta de flacon și cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la frigider (2C – 8C). A nu se congela.
Soluţia reconstituită poate fi păstrată la temperaturi de până la 25C, timp de cel mult 24 de ore. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la administrare revine utilizatorului.
Soluţia perfuzabilă poate fi păstrată la 25°C (temperatura camerei) timp de 48 de ore sau poate fi păstrată la congelator timp de 72 de ore şi trebuie administrată în următoarele 48 de ore, în condițiile păstrării la 25C (temperatura camerei).
Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, responsabilitatea în ceea ce priveşte timpul şi condiţiile de păstrare până la administrare revine utilizatorului şi, în mod normal, nu trebuie să depăşească 24 de ore la temperaturi de 2°C până la 8°C, decât dacă  reconstituirea / diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Anidulafungina Accord
– Substanţa activă este anidulafungină. Fiecare flacon de pulbere conţine anidulafungină 100 mg.
Soluția reconstituită conține anidulafungină 3,33 mg/ml, iar soluția diluată conține anidulafungină 0,77 mg/ml.
– Celelalte componente sunt: fructoză, manitol, polisorbat 80, acid lactic, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).
Cum arată Anidulafungina Accord şi conţinutul ambalajului
Anidulafungină Accord este disponibil în cutii conţinând 1 flacon a 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Masa compactă sau pulberea este de culoare albă până la aproape albă.
Mărime de ambalaj: cutie cu 1 flacon.

Adaugati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap