Prospecte medicamente
Anexate 0,1 mg/ml soluţie injectabilă

Anexate 0,1 mg/ml soluţie injectabilă

Anexate 0,1 mg/ml soluţie injectabilă  (Flumazenil)

1. Compoziţie

O fiolă cu 5 ml soluţie injectabilă conţine flumazenil 0,5 mg şi excipienţi: edetat disodic, acid acetic glacial, hidroxid de sodiu, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

Grupa farmacoterapeutică: alte produse terapeutice, produse antidot

2. Indicaţii terapeutice

Anexate este indicat pentru inversarea parţială sau completă a efectelor sedative centrale ale benzodiazepinelor. De aceea, este utilizat în anestezie sau în cadrul terapiei intensive având următoarele indicaţii terapeutice:

În anestezie
– Terminarea anesteziei generale indusă şi menţinută cu benzodiazepine la pacienţii spitalizaţi.
– Inversarea sedării determinate de benzodiazepine în cadrul procedurilor rapide diagnostice şi terapeutice atât la pacienţii spitalizaţi cât şi la cei în ambulatoriu.

În cadrul terapiei intensive şi al abordării terapeutice a lipsei de conştienţă de etiologie necunoscută
– Anexate asigură diagnosticare intoxicaţiei cu benzodiazepine sau excluderea acestui diagnostic.
– Anexate poate fi utilizat, de asemenea, pentru inversarea specifică a efectelor centrale ale benzodiazepinelor în cazul supradozajului medicamentos (restabilirea respiraţiei spontane şi a stării de conştienţă pentru a nu mai fi necesară intubarea sau pentru a permite extubarea).

3. Contraindicaţii

Administrarea Anexate este contraindicată la pacienţii cu hipersensibilitate cunoscută la medicament.

Administrarea solutiei este contraindicată la pacienţii cărora li s-a administrat benzodiazepine pentru controlul terapeutic al unor afecţiuni care pot pune viaţa în pericol (de exemplu controlul terapeutic al hipertensiunii intracraniene sau al status epilepticus).

4. Precauţii

Anexate trebuie utilizat cu precauţie în cazul supradozajului polimedicamentos deoarece efectele toxice (cum ar fi convulsiile şi aritmiile cardiace) ale altor medicamente (mai ales ale antidepresivelor triciclice) pot să apară odată cu inversarea efectelor benzodiazepinelor de către Anexate.

Utilizarea Anexate nu este recomandată la pacienţii cu epilepsie cărora li s-a administrat o perioadă îndelungată tratament cu benzodiazepine. Deşi Anexate posedă un uşor efect intrinsec anticonvulsivant, întreruperea bruscă de către acesta a efectului protector al agonistului benzodiazepinic poate determina apariţia convulsiilor la pacienţii cu epilepsie.

Pacienţii cărora li s-a administrat Anexate pentru inversarea efectelor benzodiazepinei trebuie monitorizaţi pentru observarea semnelor de reapariţie a sedării, deprimare a respiraţiei sau a altor efecte reziduale ale benzodiazepinei, o perioadă adecvată corespunzător dozei şi duratei efectului benzodiazepinei utilizate.

Când se utilizează Anexate în asociere cu medicamente blocante neuromusculare, acesta nu trebuie injectat până la dispariţia completă a efectelor blocării neuromusculare.

Anexate trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu traumatisme craniene deoarece poate să precipite apariţia convulsiilor sau să modifice fluxul sanguin cerebral la pacienţii cărora li s-a administrat benzodiazepine.

Trebuie evitată injectarea rapidă a Anexate la pacienţii cărora li s-au administrat benzodiazepine în doze mari de şi/sau cu expunere îndelungată la benzodiazepine terminată în orice moment cuprins în intervalul de câteva săptămâni înainte de administrarea Anexate deoarece poate determina apariţia simptomelor sindromului de întrerupere, inclusiv agitaţie, anxietate, instabilitate emoţională precum şi confuzie uşoară şi tulburări senzoriale (vezi pct. ,,Doze şi mod de administrare”).

Nu se recomandă administrarea Anexate nici ca tratament al dependenţei de benzodiazepine şi nici în cadrul abordării terapeutice a sindromului de abstinenţă prelungită la benzodiazepine.

5. Interacţiuni

Anexate blochează efectele centrale ale benzodiazepinelor prin interacţiune competitivă la nivelul receptorilor. Efectele agoniştilor nonbenzodiazepinici, cum ar fi zopliclona, triazolopiridazinele şi altele, la nivelul receptorilor benzodiazepinici sunt, de asemenea, blocate de către Anexate. Parametrii farmacocinetici ai agoniştilor benzodiazepinici nu sunt modificaţi în prezenţa Anexate şi viceversa.

Nu există nicio interacţiune de ordin farmacocinetic între etanol şi flumazenil.

6. Atenţionări speciale

Insuficienţă respiratorie, insuficienţă hepatică, insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, timpul de înjumătăţire prin eliminare al flumazenilului este mai lung, iar clearance-ul total corporal este mai scăzut decât la subiecţii sănătoşi. Parametrii farmacocinetici ai flumazenilului nu sunt afectaţi în mod semnificativ de sex, de efectuarea hemodializei sau în caz de insuficienţă renală.

Vârstnici
Parametrii farmacocinetici ai flumazenilului nu sunt afectaţi în mod semnificativ la vârstnici.

Copii
Deoarece experienţa clinică este limitată, Anexate trebuie utilizat cu precauţie în cazul inversării sedării conştiente la copiii cu vârstă sub 1 an, în cazul abordării terapeutice a supradozajului la copil, în cazul resuscitării noului-născut şi în cazul inversării efectelor sedative ale benzodiazepinelor utilizate pentru inducţia anesteziei generale.

Sarcina şi alăptarea
Deşi studiile in vitro şi cele efectuate la animale în care s-au utilizat doze mari de Anexate nu au evidenţiat semne de mutagenicitate, teratogenitate sau afectare a fertilităţii, nu s-a stabilit siguranţa administrării Anexate în timpul sarcinii la om. De aceea, trebuie evaluate beneficiile administrării medicamentului în timpul sarcinii faţă de riscurile posibile fetale. Nu este contraindicată administrarea parenterală a Anexat în situaţii de urgenţă.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Pacienţii trebuie avertizaţi să nu se angajeze în activităţi riscante, care necesită stare de veghe nealterată (cum ar fi folosirea utilajelor sau conducerea vehiculelor) în primele 24 ore după administrarea medicamentului deoarece pot să reapară efectele (de exemplu sedare) medicamentelor înghiţite sau ale benzodiazepinelor administrate anterior.

7. Doze şi mod de administrare

Doze standard

Anexate este recomandat pentru administrare intravenoasă şi trebuie administrat doar de către un anestezist sau de către un medic experimentat. Acesta este compatibil cu soluţia apoasă de glucoză 5%, soluţia Ringer lactat şi soluţiile saline izotone. Dacă Anexate este extras într-o seringă sau este amestecat cu oricare dintre aceste soluţii, trebuie aruncat după 24 ore. Doza trebuie crescută treptat pentru obţinerea  efectului dorit. Deoarece durata de acţiune a unor benzodiazepine poate să o depăşească pe cea a Anexate,

poate fi necesară repetarea administrării dozei dacă sedarea reapare după trezire.

În anestezie: Doza iniţială recomandată de Anexate este de 0,2 mg administrată i.v. în decurs de 15 secunde. Dacă, în decurs de 60 secunde, nu se obţine gradul de conştienţă dorit se poate injecta o a doua doză de 0,1 mg; aceasta se poate repeta la intervale de 60 secunde, dacă este necesar, până la administrarea unei doze totale de 1 mg. Doza uzuală este de 0,3-0,6 mg, dar necesarul individual poate varia considerabil, în funcţie de doza şi durata efectului benzodiazepinelor administrate şi caracteristicilor pacientului.

În cadrul terapiei intensive şi al abordării terapeutice a lipsei de conştienţă de etiologie necunoscută:

Doza iniţială recomandată de Anexate este de 0,3 mg administrată i.v. Dacă, în decurs de 60 secunde, nu se obţine gradul de conştienţă dorit se poate injecta Anexate în mod repetat până când pacientul se trezeşte sau până la administrarea unei doze totale de 2 mg. Dacă reapare somnolenţa, se poate administra Anexate ca una sau mai multe doze i.v. in bolus aşa cum a fost prezentat mai sus, sau ca perfuzie i.v. cu viteza de 0,1-0,4 mg pe oră. Viteza perfuziei trebuie ajustată individual în funcţie de nivelul trezire dorit.

Dacă nu se obţine o ameliorare semnificativă a stării de conştienţă sau a funcţiei respiratorii după administrarea dozelor repetate de Anexate, trebuie avută în vedere o etiologie nonbenzodiazepinică a stării patologice.

În unităţile de terapie intensivă, administrarea injectabilă lentă a dozelor crescute treptat de Anexate nu determină apariţia simptomelor sindromului de întrerupere la pacienţii trataţi cu benzodiazepine în doze mari şi/sau o perioadă îndelungată de timp. Dacă apar simptome neobişnuite, trebuie administrate intravenos doze adaptate de diazepam sau midazolam doze în funcţie de răspunsul pacientului. (vezi pct. ,,Precauţii”).

Copii cu vârstă >1 an: Pentru inversarea sedării conştiente indusă cu benzodiazepine la copii cu vârstă >1an, doza iniţială recomandată este de 0,01 mg/kg (până la 0,2 mg) administrată i.v. în decurs de 15 secunde. Dacă, în decurs de 45 secunde, nu se obţine gradul de conştienţă dorit se poate administra injectabil doze ulterioară de 0,01 mg/kg (până la 0,2 mg) care pot fi repetate la intervale de 60 secunde atunci când este necesar (de până la maximum 4 administrări suplimentare) până la o doză totală maximă de 0,05 mg/kg sau 1 mg, oricare dintre acestea e mai mică. Doza trebuie individualizată în funcţie de răspunsul pacientului.

8. Reacţii adverse

Anexate este bine tolerat atunci când este administrat la adulţi şi copii. La adulţi, Anexate este bine tolerat chiar în cazul în care se administrează doze mai mari decât cele recomandate.

După injectarea rapidă a Anexate s-au observat rareori simptome cum ar fi: senzaţie de anxietate, palpitaţii şi frică. De obicei, aceste reacţii adverse nu necesită tratament special.
La pacienţii cu epilepsie sau insuficienţă hepatică severă s-a raportat apariţia convulsiilor, mai ales după tratament îndelungat cu benzodiazepine sau.
În cazul supradozajului polimedicamentos, mai ales cu antidepresive ciclice, pot să apară efecte toxice (cum ar fi convulsii sau aritmii cardiace) după inversarea efectelor benzodiazepinei de către Anexate.
După injectarea rapidă a Anexate la pacienţii cu expunere îndelungată la benzodiazepine, terminată în orice moment cuprins în intervalul de câteva săptămâni înainte de administrarea Anexate, poate să apară simptomele sindromului de întrerupere.
S-a raportat că Anexate determină atacuri de panică la pacienţii cu antecedente ale acestei afecţiuni.

9. Supradozaj

Chiar în cazul administrării dozelor mai mari decât cele recomandate, nu s-au observat simptome ale supradozajului. Simptomele sindromului de întrerupere atribuite agonistului sunt prezentate la pct. ,,Doze şi mod de administrare”.

10. Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

11. Ambalaj

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră a câte 5 ml soluţie injectabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *