Prospecte medicamente
Adrenostazin 1,5 mg soluţie injectabilă/perfuzabilă

Adrenostazin 1,5 mg soluţie injectabilă/perfuzabilă

Adrenostazin 1,5 mg soluţie injectabilă/perfuzabilă (Carbazocrom)

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Adrenostazin şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Adrenostazin
3. Cum să utilizaţi Adrenostazin
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Adrenostazin
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Adrenostazin şi pentru ce se utilizează

Substanţa activă din Adrenostazin este carbazocromul care face parte din grupa medicamentelor antihemoragice.
Adrenostazin este un medicament capabil să oprească sângerările de intensitate redusă.
Adrenostazin este indicat ȋn administrare concomitentă cu alte hemostatice pentru:
– prevenţia hemoragiilor capilare în diferite intervenţii chirurgicale minore (în special sfera ORL).
– sindroame hemoragipare prin fragilitate capilară care apar în hepatopatii
– predispoziţie la sângerare (purpură etc.) determinată de rezistenţa capilară scăzută şi creşterea consecutivă a permeabilităţii capilare
– hemoragii cutanate şi mucoase, adjuvant în tratamentul metroragiilor

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Adrenostazin

Nu utilizaţi Adrenostazin:
– dacă sunteţi alergic la carbazocrom sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Atenţionări şi precauţii
Înainte să vi se administreze Adrenostazin, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Respectaţi recomandările medicul dumneavoastră privind administrarea de Adrenostazin.
Precauţii la administrare:
Indurare şi durere la nivelul locului de injectare poate apărea ocazional.
Ȋn cazul administrării subcutanate şi intramusculare, injectarea se face cu prudenţă pentru a nu leza nervii şi vasele de sânge.
Când este cazul administrării rapide se preferă schimbarea locului de injectare.
Ȋn special la copii şi copii mici se impune prudenţă.
Soluţia pentru administrare intramusculară este hipertonă şi poate apărea durere la locul de injectare.

Adrenostazin împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte medicamente.
În soluţia de perfuzie intravenoasă  se poate asocia cu sânge, plasmă, substituenţi de plasmă, analeptice, simpatomimetice, curarizante, barbiturice.
Adrenostazin poate fi administrat concomitent cu orice tip de anestezie, anticoagulant sau vitamina K deoarece nu interacţionează cu niciunul dintre acestea.Adrenostazin este incompatibil ȋn soluţie cu vitamina C.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Nu există date adecvate privind utilizarea carbazocromului la femeile gravide. De aceea, nu se recomandă administrarea în timpul sarcinii şi alăptării.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu s-au efectuat studii privind efectele medicamentului asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
Adrenostazin conţine benzoat de sodiu şi acid benzoic
Pot creşte riscul de producere al icterului la nou-născuţi.

3. Cum să utilizaţi Adrenostazin

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Medicul dumneavoastră sau un alt profesionist din domeniul sănătăţii vă vor administra acest medicament.
Se poate administra intramuscular, subcutanat şi în perfuzii intravenoase.
Doza uzuală este de 1-3 fiole pe zi (1,5 – 4,5 mg carbazocrom), administrată injectabil intramuscular sau subcutanat.
Se recomandă administrarea unei doze cu o zi înainte de intervenţia chirurgicală şi apoi cu 30 de minute înaintea intervenţiei. În caz de sângerare de intensitate medie se recomandă administrarea a 50 mg carbazocrom în perfuzie cu 500 ml soluţie salină izotonă.

Dacă utilizaţi mai mult Adrenostazin decât trebuie
Adrenostazin se administrează sub supraveghere medicală.
Administrarea intravenoasă în doze excesive poate produce palpitaţii (fibrilaţie ventriculară) în special la bolnavii cu afecţiuni cardiace şi infarct miocardic acut (la bolnavii cu cardiopatie ischemică).

Dacă uitaţi să utilizaţi Adrenostazin
Dacă credeţi că nu vi s-a administrat o doză de Adrenostazin, spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau altui profesionist din domeniul sănătăţii.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Pot apare următoarele reacţii adverse:
Hipersensibilitate (de exemplu erupţii cutanate) – ȋn acest caz se ȋntrerupe administrarea.
Durere şi induraţie la locul injectării.
Creştere a concentraţiei de urobilinogen (substanţă care se găseşte ȋn cantităţi mici ȋn urină).

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Adrenostazin

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Adrenostazin
– Substanţa activă este carbazocrom. O fiolă (5 ml) soluție injectabilă conține 1,5 mg carbazocrom.
– Celelalte componente sunt: benzoat de sodiu, acid benzoic, benzoat de sodiu sau acid benzoic sub formă de soluţie 0,5% pentru ajustarea pH-ului, apă pentru preparate injectabile.
Cum arată Adrenostazin şi conţinutul ambalajului
Se prezintă ca soluție limpede.
Este disponibil în cutii cu 5 fiole a câte 5 ml soluţie injectabilă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *