Bicarbonat de sodiu 84 mg/ml soluţie perfuzabilă

Bicarbonat de sodiu.Soluţie perfuzabila.Prospect

Bicarbonat de sodiu 84 mg/ml soluţie perfuzabilă (hidrogenocarbonat de sodiu)

Compoziţie

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin:
hidrogenocarbonat de sodiu 84,00 mg
Na+ 1000 mmol/l
HCO3- 1000 mmol/l
şi excipienţi: edetat disodic dihidrat, apă pentru preparate injectabile.
Grupa farmacoterapeutică: alte soluţii intravenoase, soluţii de electroliţi

Indicaţii terapeutice

– Corectarea acidozei metabolice;
– Alcalinizarea urinii în cazul intoxicaţiei cu acizi organici slabi, ca de exemplu cu barbiturice sau acid acetilsalicilic;
– Alcalinizarea urinii cu scopul de a facilita solubilizarea substanţelor medicamentoase greu solubile în mediu neutru sau acid, cum sunt, de exemplu, metotrexatul, sulfonamidele;
– Alcalinizarea urinii în caz de hemoliză.

Contraindicaţii

Alcaloză respiratorie şi metabolică
– Hipernatremie
– Hipopotasemie

Precauţii

Administrarea soluţiei perfuzabile de bicarbonat de sodiu 8,4% poate determina retenţie crescută de sodiu şi apă în organism.
Monitorizarea pacientului trebuie să includă verificări periodice ale balanţei acido-bazice şi hidro-electrilitice. Corectarea statusului acido-bazic se însoţeşte de modificări electrolitice, în mod special a potasemiei. Alcalinizarea sau corectarea acidozei facilitează pătrunderea intracelulară a potasiului ceea ce poate determina hipopotasemie.
Hipopotasemia şi hipocalcemia trebuie corectate înainte de începerea tratamentului de alcalinizare.
Perfuzarea nediluată sau prea rapidă într-o venă periferică poate determina iritaţie venoasă ce se poate complica cu flebită sau tromboză. Administrarea intra-arterială accidentală poate cauza şoc sau poate duce la pierderea extremităţii în care s-a injectat.

Interacţiuni

Alcalinizarea urinii determinată de bicarbonatul de sodiu duce la creşterea clearance-lui renal al medicamentelor slab acide de exemplu acid acetil salicilic, fenobarbital şi la prelungirea timpului de înjumătăţire plasmatică a medicamentelor slab bazice: chinidină, efedrină etc.
Bicarbonatul de sodiu trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii aflaţi în tratament concomitent cu gluco- şi mineralo-corticoizi, androgeni, corticotrofină.
În cazul administrării concomitente cu diuretice de ansă există riscul instalării alcalozei hipocloremice.
Datorită pH-ului său alcalin, soluţia perfuzabilă de bicarbonat de sodiu nu este compatibilă cu multe medicamente. In mod special nu trebuie să se administreze concomitent cu soluţii conţinând calciu, magneziu, sau fosfaţi, ca urmare a riscului de precipitare.

Atenţionări speciale

Bicarbonat de sodiu 8,4%, soluţie perfuzabilă se administrează cu prudenţă şi numai după o atentă evaluare a raportului beneficiu aşteptat versus riscuri posibile în următoarele situaţii:
– hipoventilaţie,
– hipercalcemie,
– osmolaritate plasmatică crescută,
– toate cazurile în care aportul exogen de sodiu trebuie limitat, aşa cum sunt insufucienţa cardiacă, edemele, hipertensiunea arterială, eclampsia, insuficienţa renala severă.

Sarcina şi alăptarea
Deoarece bicarbonatul de sodiu traversează rapid bariera feto-placentară nu se va administra la femeia gravidă decât după o atentă evaluare a raportului beneficiu potenţial matern versus risc potenţial fetal.
Trebuie de asemenea avut în vedere pericolul declanşării eclampsiei.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu este cazul.

Doze şi mod de administrare

Pentru corectarea acidozei metabolice doza administrată depinde de gradul dezechilibrului acido-bazic. În funcţie de valorile gazelor sanguine cantitatea de soluţie perfuzabilă de bicarbonat de sodiu 8,4% care trebuie administrată se calculează conform următoarei formule:
ml soluţie perfuzabilă de bicarbonat 8,4% = deficit bazic (mmol/l) x kg greutate corporală x 0,3
(factorul 0,3 corespunde raportului dintre lichidul extracelular şi cantitatea totală de lichid din organism)
Corecţia acidozei metabolice nu trebuie efectuată prea rapid. Se recomandă să se administreze jumătate din doza calculată în interval de 3-4 ore iar restul dozei să se administreze lent şi să se ajusteze în funcţie de rezultatele reale ale analizei gazelor sanguine.
Pentru alcalinizarea urinii, doza se va ajusta în funcie de pH-ul urinar dorit şi se va însoţi de monitorizarea echilibrului hidric şi acido-bazic.
Ritmul de administrare nu trebuie să depăşească 1,5 mmol bicarbonat de sodiu/kg şi oră ceea ce este echivalent cu 1,5 ml /kg şi oră soluţie perfuzabilă bicarbonat de sodiu 8,4%.
Soluţia perfuzabiă de bicarbonat de sodiu 8,4% trebuie administrată strict intravenos.
În cazul în care nu se diluează în prealabil, soluţia va fi administrată printr-un cateteter venos central. (vezi şi Precauţii).
Se vor utiliza numai soluţii limpezi, incolore, în ambalaje intacte.
Se recomandă ca administrarea să se facă prin trusă de perfuzie cu filtru terminal.
Soluţia rămasă neutilizată trebuie aruncată.

Reacţii adverse

Administrarea pe cale injectabilă a soluţiei de bicarbonat de sodiu poate produce hipernatremie şi hiperosmolaritate plasmatică. La doze mari poate apare alcaloză metabolică, hipopotasemie, hipocalcemie.
Administrarea pe cale paravenoasă poate produce necroză tisulară.

Supradozaj
În caz de supradozaj se poate produce alcaloză metabolică însoţită de hiperventilaţie compensatorie, hipernatremie, hipoptasemie severă, hipocalcemie şi hiperosmolaritate plasmatică.
Dacă acidoza se corectează prea rapid, în special în cazurile cu tulburări respiratorii concomitente, eliberarea crescută de dioxid de carbon poate agrava tranzitoriu acidoza cerebrală.
Tratamentul presupune întreruperea administrării soluţiei perfuzabile de bicarbonat de sodiu 8,4% şi în funcţie de starea clinică şi valorile parametrilor de laborator administrarea de clorură de potasiu, gluconat de calciu, perfuzie cu ser fiziologic; în alcalozele grave perfuzie cu clorhidrat de arginină sau clorură de amoniu.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
La temperatură scăzută produsul poate cristaliza. In acest caz se încălzeşte uşor soluţia până la dizolvare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ambalaj

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a câte 100 ml soluţie perfuzabilă.
Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a câte 250 ml soluţie perfuzabilă.

Adaugati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap