Medicina calamitatilor

Medicina calamitatilor

Medicina calamitatilor

DEFINIŢII:

Medicina de dezastre: ansamblu de acţiuni (experienţe) şi măsuri sanitare particulare destinate prelucrării colective de pacienţi folosind mijloace limitate, contrare examenului şi selecţiei cazurilor în dependenţă de urgenţă a tratamentului şi transportării (trierii), care are ca scop asigurarea supraveţuirii unui număr cat mai mare de pacienţi în situaţii de catastrofa.

Accidentul: un eveniment ce survine fortuit, bun sau rău, şi apare brusc şi imprevizibil, provocand în organism o leziune sau o tulburare funcţională permanentă sau pasageră.

Catastrofa: un fenomen de amploare mult mai mare ce produce o bulversare completă a ordinii lucrurilor, în existenţa unui individ, sau chiar un sfarşit violent

Calamitatea: un dezastru public, din care fac parte foametea, războiul şi epidemiile

Cataclismul: o mare inundaţie şi un particular potop. El produce bulversări într-un stat, societate; provine de la grecescul “kataklismos” ce semnifică inundaţie şi poate produce bulversări ale suprafeţei pămantului prin cutremure, potop

Dezastrul: semnifică un eveniment funest (fatal), nenorocire foarte gravă prin extensie, distrugeri şi ruine

Dezastrul este o bulversare puternică a funcţionării unei comunităţi sau a societăţii, cu cauzarea unor pierderi umane, materiale, economice sau a mediului înconjurător, care depăşesc capacitatea comunităţii sau a societăţii de a face faţă situaţiei, utilizand numai resursele proprii (Strategia Internaţională ONU de Reducere a Dezastrelor).

Din punct de vedere medical dezastrul prezintă un dezechilibru care se menţine o anumită perioadă între capacităţile şi resursele medicale existente şi necesităţile victimelor şi sinistraţilor, a căror sănătate este afectată sau se află în pericol.

Situaţie excepţională (SE): întreruperea condiţiilor normale de viaţă şi activitate a populaţiei la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural sau biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi umane şi materiale.

Sinistrul: reprezintă pierderile suferite de populaţie în caz de incendii, naufragii şi constituie un eveniment catastrofal natural, cauzat de intemperii ce produc distrugeri şi pierderi (incendii, inundaţii, naufragii, cutremure).

Stare excepţională: un regim juridic al guvernării de stat, introdus provizoriu într-un anumit teritoriu sau în unele localităţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a asigura securitatea populaţiei în situaţii de calamitate.

Sistemul de răspuns medical la situaţiile excepţionale: reprezintă un complex de forţe şi mijloace ale sistemului ocrotirii sănătăţii predestinate pentru organizarea şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă populaţiei în caz de situaţii excepţionale cauzate de avarii, catastrofe, calamităţi naturale, tehnogene şi ecologice, epidemii şi intoxicaţii în masă a populaţiei.

Triajul: selecţia şi categorisirea victimelor unui dezastru în vederea tratamentului în conformitate cu severitatea leziunilor contractate şi disponibilitatea capacităţilor medicale şi de transport.

Triajul medical: modalitate de stabilire a priorităţilor de evacuare şi de tratament pentru diverse categorii de sinistraţi. Prin intermediul triajului există posibilitatea ca asistenţa medicochirurgicală acordată să fie eficientă, avand drept finalitate salvarea unui număr cat mai mare de vieţi.

 CLASIFICAREA DEZASTRELOR (CASTASTROFELOR):

După origine:

– Naturale.
– Artificiale (tehnologice şi sociale).

Tipuri de dezastre:

– Naturale.
– Tehnologice.
– Sociale.
– Ecologice.

Dezastrele naturale:

– Uragane, furtuni, taifunuri, furtuni de zăpadă şi grindină.
– Inundaţii, ploi diluviene (torenţiale).
– Cutremure.
– Erupţii vulcanice.
– Secetă cu incendii şi foamete.
– Avalanşe, căderi de gheţari, alunecări de teren.
– Maree gigante.
– Dezastre bacteriologice: epidemii.

Dezastrele artificiale cauzate de activitate a oamenilor:

– Incendii.
– Explozii.
– Accidente de circulaţie fluvială, aeriană, feroviară.
– Accidente în transportul de materiale periculoase.
– Accidente nucleare.
– Accidente industriale.
– Acţiunele teroriste.
– Contaminările masive ale atmosferei.
– Tulburările civile

Adaugati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap