Dobutamina 250mg solutie perfuzabila

Dobutamina solutie perfuzabila

Dobutamina 250mg solutie perfuzabila

În acest prospect găsiţi:

1.Ce este Dobutamina Admeda şi pentru ce se utilizează

2.Înainte să vi se administreze Dobutamina Admeda

3.Cum să vi se administreze Dobutamina Admeda

4.Reacţii adverse posibile

5.Cum se păstrează Dobutamina Admeda

6.Informaţii suplimentare

1.CE ESTE DOBUTAMINA ADMEDA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Dobutamina Admeda este utilizată pentru tratamentul inotrop pozitiv (de creştere a forţei de contracţie a inimii) la pacienţii cu decompensare cardiacă datorată scăderii forţei de contracţie a inimii, determinată fie deo afecţiune cardiacă organică, fie de intervenţii chirurgicale cardiace, mai ales atunci când decompensarea cardiacă se asociază cu debit cardiac scăzut şi presiune capilară pulmonară crescută (PCP).Modificarea presarcinii asociată cu valori mari ale PEEP (presiune expiratorie pozitivă).Pentru testarea în scop diagnostic a bolii coronariene când proba de efort nu se poate realiza sau este insuficientă pentru diagnostic şi pentru evaluarea viabilităţii miocardice ca parte a investigării ecocardiografice (ecografia de stresla dobutamină).DobutaminăAdmedaeste administrată de medic sau de asistentă prin perfuzie intravenoasă.

2.ÎNAINTE SĂVI SE ADMINISTREZEDOBUTAMINA ADMEDA

Nu trebuie să vi se administrezeDobutaminăAdmeda

dacă sunteţi alergic(hipersensibil)la dobutaminăsau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului;

dacă există obstacol mecanic în umplerea şi/sau golirea ventriculară (tamponadă cardiacă, pericardită constrictivă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă şi stenoză aortică severă);

dacă aveţi hipovolemie severă;

Nu trebuie să vi se administreze Dobutamina Admedapentru testarea în scop diagnostic a ischemiei şi viabilităţiimiocardice în următoarele situaţii:

dacă aveţi infarct miocardic recent (în primele30 zile de la infarct);

dacă aveţi angină pectorală instabilă(durere în piept);

dacă aveţi stenoză a trunchiului arterei coronare stângi(îngustare a trunchiului arterei care irigă cordul);

-dacă aveţi obstrucţie semnificativă în calea de ejecţie a ventriculului stâng;

dacă aveţi cardiomiopatie hipertrofică obstructivă;

dacă aveţi afectare valvulară semnificativă;

dacă aveţi insuficienţă cardiacă severă (clasa IIIIV NYHA);

dacă aveţi predispoziţie sau antecedente de tulburări de ritmcronice sau semnificative clinic, mai ales tahicardie ventriculară recurentă sau persistentă;

dacă aveţi tulburări semnificative de conducere;

dacă aveţi pericardită, miocardită sau endocardită acută;

dacă aveţi disecţie de aortă;

dacă aveţi anevrism de aortă;

dacăaveţi tensiune arterială crescută insuficient controlată terapeutic;

dacă ecograful nu are posibilităţi adecvatede testare;

dacă aveţi obstrucţie a umplerii ventriculare (pericardită constrictivă, tamponadă pericardică);

dacă aveţi hipovolemie.

Aveţi grijă deosebită când sea dministreazăDobutaminăAdmeda

Înainte de a vi se administra Dobutamina Admeda, spuneţi medicului dumneavoastră:

dacă aveţi fibrilaţie atrială sau flutter atrial;dacă aveţi sau aţi avut în antecedente aritmii ventriculare sau alte aritmii cardiace grave;

dacă sunteţi în primele 30 zile după un infarct miocardic acut;dacă suferiţi de hipotensiune arterială;

dacă aveţi boală coronariană severă;

dacă suferiţi de diabet zaharat;

dacă sunteţi gravidă;dacă vârsta dumneavoastră este mai mică de 15 ani.

dacă aveţi valori scăzute ale potasiului din sânge

Utilizarea altor medicamenteVă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.Este deosebit de important ca medicul dumneavoastră să ştie:

dacă urmaţi tratament cu medicamente din clasa betablocantelor;

dacă urmaţi tratament cu medicamente din clasa alfablocantelor;

dacă urmaţi tratament cu vasodilatatoare(de exemplu:nitraţi, nitroprusiat de sodiu);

dacă urmaţi tratament cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;

dacă vi se administrează dopamină; asocierea dobutaminei cu dopamina determinăo creştere mai pronunţată a tensiunii arteriale (în funcţie de dozele de dopamină);

-dacă vi se administreazăinsulină.

dacăanteriorefectuării ecocardiografiei de stres la dobutamină (testarea în scop diagnostic a ischemiei şi viabilităţii miocardice) aţi luat tratament pentru angina pectorală.

Atunci când dobutamina este administrată împreună cu anestezice inhalatorii este necesară o atenţie deosebită deoarece poate creşte excitabilitatea miocardului şi riscul de apariţie a extrasistolelor ventriculare.Dobutamina poate interfera cu metoda de analiză HLPC utilizând cloramfenicol.

Sarcina şi alăptarea

Studiile la animal nu indică apariţia unor malformaţii la făt, dar sa remarcat apariţia toxicităţii fetale. Având în vedere absenţa efectului malformativ la animal, nu este de aşteptat apariţia de malformaţii la om. În studii desfăşurate ladouă specii de animal, substanţele responsabile pentru apariţia malformaţiilor la specia umană sau dovedit malformative la animale.Deoarece nu sunt date disponibile referitoare la siguranţa utilizării în timpul sarcinii şi nu se ştie dacă dobutamina traversează placenta, DobutaminăAdmedapoate fi utilizat la gravide doar dacă este absolut necesar, după analiza de către medicul dumneavoastră a raportului risc potenţial fetal/beneficiu matern şi dacă nu există alt tratament cu risc mai mic.Nu se ştie dacă dobutamina se excretă în lapte, de aceea sunt necesare măsuri de precauţie.Dacă tratamentul cu dobutamină la mamă este necesar în timpul alăptării, aceasta trebuie întreruptă pe durata tratamentului.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

Nu este cazul, deoarece dobutamina este un medicament care se administrează numai în condiţii de spitalizare.Informaţii importante privind unele componente aleDobutaminăAdmedaAcest medicament conţinesodiu.O fiolă Dobutamina Admeda 250 (50 ml soluţie perfuzabilă)conţine 6,7 mmol (155 mg) sodiu. Această cantitate de sodiu trebuie luată în considerare la pacienţii care au regim hiposodat.

3.CUM SĂ VI SE ADMINISTREZE DOBUTAMINA ADMEDA

Utilizaţi întotdeauna Dobutamina Admeda exact aşa cum va spus medicul dumneavoastră. Dobutamina Admeda se administrează numai în spital. Pentru doze şi mod de administrare vezi pct. ,,Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical.Dozele de dobutamină trebuie ajustate individual!Pentru administrarea dobutaminei se recomandă utilizarea pompei de perfuzie (de elecţie atunci când există această posibilitate) sau a perfuzorului.Ritmul de administrare al perfuziei trebuie ajustat în funcţie de răspunsul pacientului la tratament şi de apariţia reacţiilor adverse.AdulţiMajoritatea pacienţilor adulţi răspund la doze între 2,5 10 μg dobutamină/kg şi minut. În cazuri particulareau fost administratedoze de până la 40 μgdobutamină/kg şi minut.CopiiSau utilizat doze între 1 15 μg dobutamină/kg şi minut. A fost evidenţiat faptul că doza minimă eficace este mai mare la copii decât la adulţi. Se recomandă prudenţă la doze mari, deoarece a fost, de asemenea, evidenţiat faptul că doza maximă tolerată este mai mică la copii decât la adulţi. Majoritatea reacţiilor adverse au fost observate la doze mai mari sau egale cu 7,5 μg/kg şi minut(în special tahicardia).De aceea, dozele pentru copii trebuie determinate cu atenţie, ţinânduse cont de fereastra terapeuticămai îngustă la copii.Se recomandă scăderea progresivă a dozei înainte de întreruperea administrării DobutaminăAdmeda.Ecocardiografia de stress la dobutaminăAdministrarea pentru efectuarea ecocardiografiei de stres se face utilizând doze mai mari decât cele terapeutice, prin creşterea treptată a ratei de perfuzie a dobutaminei.În cea mai frecventă schemă de dozaj (vezi tabelul de mai jos) doza de iniţiere este de 5 g/kg şi min dobutamină. Până la atingerea concentraţiei plasmatice necesară diagnosticului (vezi,de asemenea,modul şi durata administrării prezentată mai jos) doza este crescută la fiecare 3 minute la 10, 20, 30, 40 g/kg şi min.

Dacă vi se administreazămai mult decât trebuie din Dobutamina Admeda simptomele sunt, în general, datorate stimulării excesive a receptorilor beta. Aceasta se manifestă, de obicei, prin greaţă, vărsături, anorexie, tremor, anxietate, palpitaţii, cefalee, angină pectorală şi dureri toracice nespecifice. Acţiunea cronotrop şi inotrop pozitivă poate duce la hipertensiune arterială, aritmii supraventriculare şi ventriculare, până la fibrilaţie ventriculară şi ischemie miocardică. Hipotensiunea arterială poate, de asemenea, să apară ca rezultat al vasodilataţiei periferice.Dacă medicamentul este ingerat, absorbţia de la nivelul mucoasei bucale sau gastrointestinale nu este predictibilă. Dacă accidental medicamentul este ingerat, absorbţia acestuia este scăzută prin administrarea de cărbune activat; administrarea de cărbune activat este posibil să scadă absorbţia şi este, de multe ori, mai eficace decât administrarea de emetice sau spălături gastrice.Ecografia de stres la dobutamină. În cazul unor complicaţii severe în timpul examinării prin administrare de dobutamină, trebuie întreruptă perfuzia şi să se admininstreze oxigen şi să se asigure ventilaţia.Tratamentul anginei pectorale se instituie prin administrare intravenoasă a unui betablocant cu durată scurtă de acţiune. Dacă este necesar, în cazul anginei pectorale poate fi administrat nitrat sublingual. Nu trebuie administrate antiaritmice din clasa I şi III.Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţivă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4.REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Dobutamina Admedapoate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte frecvente

Creştere a frecvenţei cardiace mai mare de 30 bătăi/min, extrasistole ventriculare.

Frecvente:

inhibareatranzitorie a funcţieitrombocitelor;

creşterea numărului de eozinofile din sânge;

dureri de cap;

extrasistole supraventriculare, aritmii ventriculare;

la pacienţii cu fibrilaţie atrială poatecreşte numărul de bătăi cardiace pe minut;

simptome de angină pectorală;

palpitaţii;

dificultăţi în respiraţie;

creştere a tensiunii arteriale;
spasmbronşic;
greaţă;
dureri musculare toracice anterioare;
erupţie pe piele;
senzaţie imperioasă de a urina;
febră;
flebită(inflamaţia unei vene) la locul de injectare;
ameţeală;
senzaţii anormale la nivelul pielii;
tremurături;
senzaţia de cald;

Mai puţin frecvente
tahicardie ventriculară sau fibrilaţieventriculară;
scădere bruscă şi importantă a tensiunii arteriale;
vasoconstricţieuşoară, mai ales la pacienţii care au primit anterior tratament cu betablocante;

Foarte rare
valori scăzute ale potasiului în sânge;
-ischemiemiocardică sau stop cardiac;
bătăi cardiace rare (sub 60 pe minut)
la copii poate apare o creştere mai importantă a numărului de bătăi cardiace pe minut şi/sau a tensiunii arteriale şi oscădere mai mică a presiunii capilare pulmonare decât la adulţi;
pete hemoragicela nivelul pielii;
necroză la nivelul pielii;
tensiune arterială scăzută;
vasospasm coronarian;

Cu frecvenţă necunoscută
nelinişte,senzaţie de frică.

Ecocardiografia de stres la dobutamină

Tulburări cardiace

Foarte frecvente:
Extrasistolele ventriculare, angină pectorală

Frecvente
Extrasistole supraventriculare,tahicardieventriculară

Mai puţin frecvente
Fibrilaţia ventriculară, infarct miocardic

Foarte rare:
Bloc atrioventricular grad II,ruptură de miocard, uneori cu consecinţe letale,vasospasm coronarian;

Tulburări vasculare
Foarte rareHiposau hipertensiune.

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5.CUM SE PĂSTREAZĂ DOBUTAMINA ADMEDA

Nu utilizaţi DobutaminăAdmedadupă data de expirare înscrisă pe ambalaj dupăEXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.Acest medicament nu necesită condiţii speciale pentru păstrare.A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Acestemăsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6.INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ce conţine Dobutamina Admeda

Substanţa activă estedobutamina.O fiolă a 50 ml soluţie perfuzabilă conţine dobutamină 250 mg sub formă de clorhidrat de dobutamină 280 mg.
Celelaltecomponente sunt: clorură de sodiu, acid citric monohidrat, hidroxid de sodiu, clorhidrat de Lcisteină monohidrat, apă pentru preparate injecta

Adaugati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap