Prospecte medicamente
Cisplatina Accord 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabila

Cisplatina Accord 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabila

Cisplatina Accord 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (Cisplatina)

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Cisplatina Accord şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cisplatina Accord
3. Cum să utilizaţi Cisplatina Accord
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Cisplatina Accord
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Cisplatina Accord şi pentru ce se utilizează

Cisplatina aparţine unui grup de medicamente cunoscute sub numele de citostatice, care sunt utilizate în tratamentul cancerului. Cisplatina poate fi utilizată singură, dar cel mai frecvent, cisplatina este utilizată în asociere cu alte citostatice.

Pentru ce se utilizează?
Cisplatina poate distruge celulele din organismul dumneavoastră care pot determina anumite tipuri de cancer (tumori testiculare, tumori ovariene, tumori ale vezicii urinare, tumori epiteliale la nivelul capului şi gâtului, cancer pulmonar şi cancer de col uterin în asociere cu radioterapie).
Medicul dumneavoastră vă poate furniza mai multe informaţii.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cisplatină Accord

Nu trebuie să vi se administreze Cisplatină Accord
– dacă sunteţi alergic la cisplatină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6)
– dacă sunteţi (hipersensibil) la alte medicamente care conţin compuşi ai platinei
– dacă aveţi probleme renale (insuficienţă renală)
– dacă sunteți deshidratat
– dacă aveţi suprimare severă a funcţiei măduvei osoase, simptomele pot fi: oboseală extremă, învineţire sau sângerare uşoară, apariţia infecţiilor
– dacă aveţi probleme auditive
– dacă aveți tulburări nervoase determinate de cisplatină
– dacă alăptaţi
– dacă o asociaţi cu vaccinuri, inclusiv cu vaccinul împotriva febrei galbene
– dacă o asociaţi în mod profilactic cu fenitoină (vezi „Cisplatină Accord împreună cu alte medicamente ” mai jos).

Atenţionări şi precauţii
 Medicul dumneavoastră vă va face investigaţii pentru a determina valorile de calciu, potasiu şi magneziu din sânge precum şi starea sângelui dumneavoastră, funcţia renală şi hepatică şi funcţia neurologică.
 Cisplatină Accord trebuie administrat numai sub stricta supraveghere a unui medic specialist cu experienţă în administrarea chimioterapiei
 Înainte de fiecare etapă de tratament cu Cisplatină Accord vi se va testa auzul
 Dacă aveți tulburări nervoase care nu sunt determinate de Cisplatină Accord
 Dacă faceţi tratament cu radiaţii în zona capului
 Dacă aveţi o infecţie. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră.
 Dacă intenţionaţi să aveţi copii (vezi Sarcina, alăptarea şi fertilitatea).
 Spuneţi medicului dacă situaţiile de mai sus vi se aplică, înainte de utilizarea medicamentului.
 În cazul contactului cu pielea cu cisplatină, pielea contaminată trebuie spălată imediat cu apă şi săpun. Dacă cisplatina este injectată în afara vaselor sanguine, administrarea trebuie oprită imediat. Infiltrarea de cisplatină în piele poate duce la leziuni ale ţesuturilor (celulită, fibroză, şi necroză).
Vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră chiar dacă aceste situaţii s-au petrecut în trecut.

Cisplatină Accord împreună cu alte medicamente
Vă rugăm să notaţi că aceste cazuri pot, de asemenea, să se aplice medicamentelor utilizate cu ceva timp în urmă sau care urmează să fie utilizate în viitor. Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente.
 Utilizarea simultană de medicamente care inhibă funcţia măduvei osoase sau iradierea pot accentua reacţiile adverse ale cisplatinei asupra măduvei osoase.
 Toxicitatea cisplatinei poate creşte când este administrată concomitent cu alte citostatice (medicamente pentru tratamentul cancerului), cum sunt bleomicina şi metrotrexatul.
 Medicamentele care tratează tensiunea arterială mare (antihipertensive care conţin furosemidă, hidralazină, diazoxid şi propanolol) pot creşte efectul toxic al Cisplatină Accord asupra rinichilor.
 Toxicitatea cisplatinei poate să afecteze sever rinichii când este administrat simultan cu medicamente care pot determina reacţii adverse la nivelul rinichilor, cum sunt cele pentru prevenirea sau tratamentul anumitor infecţii (antibiotice: cefalosporine, aminoglicozide şi/sau amfotericina B) şi
substanţe de contrast.
 Toxicitatea Cisplatină Accord poate afecta funcţia auditivă atunci când este administrat concomitent cu medicamente care pot avea reacţii adverse asupra funcţiei auditive, cum sunt aminoglicozidele.
 Dacă utilizaţi medicamente pentru tratarea gutei în timpul tratamentului cu cisplatină, atunci doza acestor medicamente trebuie ajustată (de exemplu alopurinol, colchicină, probenecid şi/sau sulfinpirazonă).
 Administrarea de medicamente care cresc rata de excreţie urinară (diuretice de ansă) asociate cu cisplatina (doza de cisplatină: peste 60 mg/m2, secreţie urinară mai puţin de 1000 ml în 24 de ore) poate avea ca rezultat efecte toxice asupra rinichilor şi auzului.
 Primele semne de probleme auditive (ameţeli şi/sau tinitus) pot fi mascate pe perioada tratamentului cu cisplatină dacă vi se administrează şi medicamente pentru tratamentul hipersensibilităţii (antihistaminice, cum sunt buclizina, ciclizina, loxapina, meclozine, fenotiazina, tioxantenele şi/sau trimetobenzamidele).
 Cisplatină Accord administrat în asociere cu ifosfamidă poate duce la insuficienţă auditivă.
 Efectele tratamentului cu cisplatină pot fi reduse prin administrarea simultană de piridoxină şi hexametilamină.
 Cisplatină Accord utilizat în asociere cu bleomicină şi vinblastină poate duce la paloarea sau colorarea vineţie a degetelor de la mâini şi/sau picioare (fenomenul Raynaud).
 Administrarea de cisplatină înaintea tratamentului cu paclitaxel sau în asociere cu docetaxel poate duce la tulburări neurologice severe.
 Utilizarea asociată de cisplatină cu bleomicină şi etopozidă poate scădea valoarea concentraţiilor de litiu din sânge. Prin urmare, valorile concentraţiilor de litiu trebuie monitorizate periodic.
 Cisplatina reduce efectele fenitoinei în tratamentul epilepsiei.
 Penicilamina poate reduce eficacitatea Cisplatină Accord.
 Cisplatină Accord poate avea un impact negativ asupra eficacităţii medicamentelor care previn coagularea sângelui (anticoagulante). Prin urmare, coagularea sângelui trebuie verificată mai des în timpul administrării asociate.
 Administrarea concomitentă a cisplatinei cu ciclosporina poate duce la suprimarea sistemului imunitar cu riscul creşterii producţiei de globule albe (limfocite).
 Nu trebuie să vi se administreze vaccinuri care conţin virusuri vii timp de trei luni după terminarea tratamentului cu cisplatină.
 Pe parcursul tratamentului cu cisplatină, nu trebuie să vi se administreze vaccinul împotriva febrei galbene (vezi “Nu trebuie să vi se administreze Cisplatină Accord“)

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţivă medicului sau farmacistului pentru sfaturi înainte să luați acest medicament.
Cisplatină Accord nu trebuie utilizat în timpul sarcinii cu excepţia cazului în care acest lucru este indicat în mod explicit de către medicul dumneavoastră. Trebuie să utilizaţi metode contraceptive eficace în timpul tratamentului cu Cisplatină Accord şi cel puţin 6 luni după tratament.
Nu trebuie să alăptaţi în timpul tratamentului cu Cisplatină Accord. Bărbaţii trataţi cu Cisplatină Accord sunt sfătuiţi să nu conceapă copii în timpul tratamentului şi 6 luni după tratament. În plus, bărbaţii sunt sfătuiţi să caute consiliere pentru conservarea spermei înainte de conceperea
tratamentului.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Cisplatină Accord poate să determine reacţii adverse, cum sunt somnolenţa şi/sau vărsăturile. Dacă prezentați vreuna din aceste manifestări, atunci nu trebuie să folosiţi utilaje care necesită o atenţie maximă.

Cisplatină Accord conține sodiu
Cisplatină Accord conţine sodiu 3,5 mg /ml. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu.

3. Cum să utilizaţi Cisplatină Accord

Doze şi mod de administrare
Cisplatină Accord trebuie administrat numai de un specialist în tratamentul cancerului. Concentratul se diluează cu o soluţie de clorură de sodiu care conţine glucoză. Cisplatină Accord se administrează numai prin injectare într-o venă (perfuzie intravenoasă).
Echipamentul de asigurare a suportului trebuie să fie disponibil pentru a controla reacţiile anafilactice. Cisplatină Accord nu trebuie să vină în contact cu materiale care conţin aluminiu. Doza recomandată de Cisplatină Accord depinde de starea de sănătate, efectele anticipate ale tratamentului şi
de utilizarea cisplatinei singură (în monoterapie) sau în asociere cu alte medicamente (chimioterapie asociată).

Cisplatin (în monoterapie):
Sunt recomandate următoarele doze:
 O doză unică de 50 până la 120 mg/m2, o dată la 3-4 săptămâni
 15-20 mg/m2 pe zi timp de 5 zile, o dată la 3-4 săptămâni
Cisplatin (în asociere):
 20 mg/m2 sau mai mult, o dată la 3-4 săptămâni
Pentru cancerul de col uterin, cisplatina este utilizată în asociere cu radioterapia
Doza uzuală este de 40 mg/m2 săptămânal timp de 6 săptămâni.
Pentru a evita sau a reduce problemele renale, se recomandă să consumaţi cantităţi mari de apă timp de 24 de ore după tratamentul cu Cisplatină Accord.
Cisplatina nu trebuie administrată cu frecvenţă mai mare de o dată la 3-4 săptămâni.

Dacă luați mai mult Cisplatină Accord decât trebuie
Medicul dumneavoastră se va asigura că vi se administrează doza corectă pentru afecţiunea pe care o aveți. În caz de supradozaj, reacţiile adverse pot fi exacerbate. Medicul dumneavoastră vă poate da tratament simptomatic pentru aceste reacţii adverse. Dacă credeţi că vi s-a administrat mai mult decât trebuie din Cisplatină Accord, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Dacă aveţi orice fel de reacţie adversă este important să spuneţi medicului dumneavoastră înainte de următorul tratament.
Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi oricare dintre următoarele:
 diaree sau vărsături persistente sau severe
stomatită/mucozită (dureri la nivelul buzelor sau ulceraţii la nivelul gurii)
 umflarea feţei, buzelor, gurii sau gâtului
 simptome respiratorii inexplicabile cum sunt tuse neproductivă, dificultăţi de respiraţie sau zgomote respiratorii
 dificultăţi la înghiţire
 amorţeli sau furnicături în degetele de la mâini sau picioare
 oboseală extremă
 învineţire sau sângerare neobișnuită
 semne ale unei infecţii cum sunt durere în gât şi temperatură mare
 senzaţie de disconfort în apropiere sau la nivelul locului de injectare în timpul perfuziei.

Pot apărea următoarele reacţii adverse:
Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 persoană din 10)
Tulburări hematologice şi limfatice: supresia măduvei osoase, caracterizată de reducerea masivă a numărului de celule albe din sânge, care favorizează apariţia infecţiilor (leucopenie), reducerea numărului de trombocite, care creşte riscul de vânătăi şi sângerări (trombocitopenie), precum şi reducerea numărului de celule roşii din sânge, care poate determina paloare şi slăbiciune sau senzaţie de lipsă de aer (anemie).
Tulburări metabolice şi de nutriţie: reducerea valorilor electroliţilor din sânge (sodiu)
Tulburări gastro-intestinale: pierderea apetitului alimentar (anorexie), greaţă, vărsături, diaree.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: valori crescute ale acidului uric în sânge (hiperuricemie) (de exemplu gută).
Tulburări generale: febră.
Frecvente (pot afecta până la 1 persoană din 10)
Infecţii: Infecţii şi otrăvirea sângelui (sepsis).
Tulburări cardiace: bătăi neregulate ale inimii, inclusiv reducerea bătăilor inimii (bradicardie), accelerarea bătăilor inimii (tahicardie).
Tulburări vasculare: inflamarea unei vene (flebită) la nivelul locului de injectare.
Tulburări respiratorii: dificultăţi la respiraţie (dispnee), inflamarea plămânilor (pneumonie) şi insuficienţă respiratorie.

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 persoană din 100)
Tulburări ale sistemului imunitar: reacţii de hipersensibilitate, inclusiv erupţie trecătoare pe piele, eczemă cu mâncărimi severe şi formarea de noduli (urticarie), înroşirea şi inflamarea pielii (eritem) sau mâncărime (prurit), reacţii anafilactice cu tensiune arterială mică (hipotensiune arterială), accelerarea bătăilor inimii (tahicardie), dificultăţi la respiraţie (dispnee), disconfort datorită spasmelor musculaturii de la nivelul căilor respiratorii (bronhospasm).
Tulburări acustice şi vestibulare: afectarea urechii (ototoxicitate).
Tulburări metabolice şi de nutriţie: reducerea valorilor electroliţilor din sânge (magneziu).
Tulburări gastro-intestinale: depuneri metalice la nivelul gingiilor.
Afecţiuni cutanate: căderea părului (alopecie).
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: spermatogeneză şi ovulaţie disfuncţională şi creşterea dureroasă a sânilor la bărbaţi (ginecomastie)

Rare (pot afecta până la 1 persoană din 1 000)
Tulburări ale sistemului imunitar: hipersensibilitate gravă (reacţii anafilactice) cu tensiune arterială mică (hipotensiune arterială), accelerarea bătăilor inimii (tahicardie), dificultăţi la respiraţie (dispnee), disconfort datorită spasmelor musculaturii de la nivelul căilor respiratorii (bronhospasm), umflarea feţei şi febră; suprimarea sistemului imunitar (imunosupresie).
Tulburări ale sistemului nervos: pierderea anumitor tipuri de funcţii cerebrale, inclusiv disfuncţii cerebrale caracterizate prin spasme şi reducerea stării de conştienţă (encefalopatie), neuropatie periferică a nervilor senzoriali (neuropatie bilaterală, senzorială), caracterizată prin înţepături, mâncărime sau furnicături fără cauză şi uneori caracterizată prin pierderea gustului, a simţului tactil, a vederii, dureri bruşte apărute la
nivelul gâtului, mergând de-a lungul spatelui până la picioare la aplecarea înainte, criză convulsivă (convulsii).
Tulburări acustice şi vestibulare: pierderea capacităţii de a purta o conversaţie normală, pierderea auzului (în special la copii şi vârstnici).
Tulburări cardiace: creşterea valorilor tensiunii arteriale, afecţiuni coronariene şi infarct miocardic.
Tulburări hepatobiliare: reducerea valorilor proteinelor din sânge (albumină).
Tulburări gastro-intestinale: inflamarea mucoaselor de la nivelul gurii (stomatită).
Tulburări generale: Cisplatina Accord, la fel ca alte medicamente similare, creşte riscul de apariţie a leucemiei (leucemie acută).

Foarte rare (pot afecta până la 1 persoană din 10 000)
Tulburări metabolice şi de nutriţie: creşterea valorilor fierului din sânge.
Tulburări cardiace: stop cardiac.

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)
Infecţii: Infecţii
Tulburări hematologice: anemie hemolitică.
Tulburări hormonale: producţie insuficientă de vasopresină în creier, creşterea valorilor amilazei din sânge.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: reducerea valorilor electroliţilor din sânge (magneziu, calciu, sodiu, fosfat, potasiu) cu crampe musculare şi/sau modificări ale electrocardiogramei (ECG). Valori foarte mari ale colesterolului în sânge. Valori crescute ale amilazelor (enzime) în sânge.
Tulburări ale sistemului nervos: tulburări medulare, disfuncţii cerebrale (confuzie, vorbire îngreunată, uneori orbire, pierderi de memorie, paralizie); atac cerebral, pierderea gustului (ageuzie), blocarea arterei carotide.
Tulburări generale: slăbiciune (astenie), stare generală de rău, deshidratare, umflături (edeme), durere, roşeaţă şi inflamarea pielii (eritem, ulcer cutanat) în zona injectării
Tulburări renale şi ale căilor urinare: disfuncţii renale, de exemplu incapacitatea de a produce urină (anurie) şi prezenţa urinei în sânge (uremie)
Tulburări musculoscheletale: spasme musculare
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: pierderea părului, erupţii trecătoare pe piele
Tulburări hepatobiliare: insuficienţă hepatică, creşterea valorilor enzimelor hepatice, creşterea valorii bilirubinei
Tulburări gastro-intestinale: pierderea apetitului (anorexie), greaţă, vărsături, diaree, sughiţ
Tulburări vasculare: disfuncţii ale circulaţiei sângelui, de exemplu în creier dar şi la degetele de la mâini şi picioare (sindromul Raynaud), microangiopatie trombotică combinată cu sindrom hemolitic uremic.
Tulburări cardiace: tulburări la inimă
Tulburări acustice şi vestibulare: pierderea auzului asociată cu țiuituri în urechi.
Tulburări oculare: vedere înceţoşată, dificultăţi de percepere a culorilor şi disfuncţii ale motilităţii oculare, umflarea (edem papilar), inflamarea nervului optic asociată cu durere şi reducerea funcţiei nervului (nevrită optică), orbire ca rezultat al disfuncţiei cerebrale.

5. Cum se păstrează Cisplatină Accord

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
Păstraţi flaconul în cutia de carton (pentru a evita expunerea Cisplatină Accord la lumină).
Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 mg/ml
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.
A nu se păstra la frigider sau congela.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare care este înscrisă pe cutie şi pe flacon (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne de deteriorare.
Toate materialele utilizate pentru preparare şi administrare, sau care au venit în contact cu cisplatina, trebuie eliminate conform reglementărilor locale pentru agenţi citotoxici.
Dacă soluţia din flacon este tulbure sau are depuneri care nu se dizolvă, flaconul trebuie aruncat.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Cisplatină Accord
Substanţa activă este cisplatina. Un ml soluţie conţine cisplatină 1 mg.
Prezentare 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
Conţinut în cisplatină 10 mg 25 mg 50 mg 100 mg
Celelalte componente sunt apă pentru soluţii injectabile, clorură de sodiu, acid clorhidric 37% (pentru ajustarea pH-ului) şi/sau hidroxid de sodiu 0,1N(pentru ajustarea pH-ului)

Cum arată Cisplatină Accord şi conţinutul ambalajului
Cisplatină Accord, concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, de culoare galben pal în flacoane din sticlă brună, lipsită de particule vizibile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *