Prospecte medicamente
Penicilină G potasică Atb 1000000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

Penicilină G potasică Atb 1000000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

Penicilina G potasică Atb 1000000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă (benzilpenicilină)

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Penicilina G potasica Atb şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înaine să utilizaţi Penicilina G potasica Atb
3. Cum să utilizaţi Penicilina G potasica Atb
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Penicilina G potasica Atb
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Penicilina G potasica Atb şi pentru ce se utilizează

Penicilină G potasică Atb conţine benzilpenicilină şi aparţine unui grup de medicamente denumite peniciline, care sunt antibiotice.
Penicilină G potasică Atb este indicată în tratamentul următoarelor infecţii, la copii şi adulţi:
– infecţii la nivelul urechilor, nasului şi gâtului;
– infecţii ale tractului respirator;
– infecţii ale organelor genitale la femei;
– infecţii ale oaselor;
– infecţii la nivelul foiţelor care învelesc inima;
– infecţii ale pielii şi ale ţesuturilor moi.
De asemenea, Penicilină G potasică Atb poate fi utilizată şi în tratarea următoarelor afecţiuni:
– actinomicoză,
– difterie,
– erizipel,
– gangrenă gazoasă,
meningită şi abces cerebral,
– peritonită,
– septicemie,
– tetanos,
antrax,
– leptospiroză,
– listerioză,
– febra muşcăturii de şobolan,
– boala Lyme,
– pasteureloză,
– complicaţii secundare ale gonoreei şi sifilisului (de exemplu: artrită gonococică sau endocardită, sifilis congenital şi neurosifilis).

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Penicilina G potasică Atb

Nu utilizaţi Penicilină G potasică Atb
– dacă sunteţi alergic la peniciline, la cefalosporine sau carbapeneme sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Penicilină G potasică Atb, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Penicilină G potasică Atb:
– dacă suferiţi de reacţii alergice, în special la medicamente;
– dacă sunteţi însărcinată sau alăptaţi;
– dacă aveţi afecţiuni renale, hepatice sau cardiace;
– dacă utilizaţi acest medicament la copii sau la vârstnici, datorită funcţiei renale necorespunzătoare.
Penicilină G potasică Atb poate determina inflamaţia intestinului. Aceasta este o reacţie gravă. Ţineţi cont de acest lucru dacă observaţi apariţia durerilor abdominale sau diaree.
Tratamentul cu antibiotice poate determina proliferarea germenilor rezistenţi.
În cazul administrării de Penicilină G potasică Atb în doze mari pot apărea crize epileptice.
În timpul tratamentului cu Penicilină G potasică Atb pot apărea modificări ale analizelor de sânge şi urină (ex: glucoza urinară, test Coombs direct).

Penicilină G potasică Atb împreună cu alte medicamente
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală sau medicamente pe bază de plante.
Anunţaţi medicul dumneavoastră dacă utilizaţi: alte antibiotice, probenecid, metotrexat, salicilaţi, fenilbutazonă, indometacin, sulfinpirazonă sau contraceptive hormonale.

Penicilină G potasică Atb împreună cu alimente şi băuturi
Nu se cunosc interacțiuni între penicilină şi alimente sau băuturi.

Sarcina, alăptarea si fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Penicilină G potasică Atb nu afectează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.
Penicilină G potasică Atb conţine potasiu. Fiecare flacon cu 1000000 UI benzilpenicilină (sub formă de sare de potasiu) conţine 1,7 mmol (65,8 mg) potasiu. Ţineţi cont de acest lucru în condiţiile în care aveţi afecţiuni cardiace.

3. Cum să utilizaţi Penicilina G potasică Atb

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
Nu vă administraţi singur acest medicament. Acest medicament trebuie să vă fie administrat de către medicul dumneavoastră sau de către o asistentă medicală.

Dozele uzuale sunt:
La adulţi:
Doza uzuală de Penicilină G potasică Atb este de 3-6 milioane UI pe zi, administrate i.m. (intramuscular) sau i.v.(intravenos), repartizată în 4 prize egale, la intervale egale de timp.

La copii:
Doza uzuală este:
– La copii şi sugari: 50000-100000 UI/kg/zi, i.m., i.v., în 4-6 prize.
– La nou-născuţi: 75000-200000 UI/kg/zi, i.v. şi în perfuzie, în 4-6 prize.
În cazul infecţiilor severe (septicemie sau meningită) se pot utiliza până la 6000000 UI pe zi, timp de 2 săptămâni, iar în pericardita bacteriană, se recomandă administrarea a 20000000 – 30000000 UI pe zi, i.m. sau i.v., timp de 4-6 săptămâni.

Nu se vor depăşi:
– la adulţi: 50 milioane UI pe zi;
– la copii şi sugari: 20 milioane UI pe zi.

Dacă utilizaţi mai multă Penicilină G potasică Atb decât trebuie
Dacă suspectaţi supradozajul, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe.

Dacă uitaţi să utilizaţi Penicilină G potasică Atb
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.

Dacă încetaţi să utilizaţi Penicilină G potasică Atb
Medicul dumneavoastră va decide când trebuie să încetaţi tratamentul.
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Penicilină G potasică Atb poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Frecvenţa reacţiilor adverse observate sunt definite ca:
– foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10,
– frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 100,
– mai puţin frecvente: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 1000,
– rare: afectează între 1 şi 10 utilizatori din 10000,
– foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000,
– cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.

Reacţii adverse foarte frecvente
– reacţii tip Jarisch-Herxheimer (febră, frisoane, dureri musculare, dureri de cap, frecvenţă cardiacă crescută, creşterea frecvenţei respiratorii, creşterea numărului neutrofilelor circulante şi vasodilataţie cu scăderea uşoară a tensiunii arteriale) la pacienţii cu sifilis sau neurosifilis trataţi cu benzilpenicilină.

Reacţii adverse frecvente
– erupţie cutanată tranzitorie, erupţii maculo-papulare, dermatită exfoliativă, erupţii urticariene, eozinofilie, febră;
– durere, noduli, tumefiere la locul de injectare, în cazul injecţiilor intramusculare, iar în cazul injecţiilor intravenoase, flebită.

Reacţii adverse rare
– anemie hemolitică şi granulocitopenie (neutropenie), agranulocitoză, leucopenie, trombocitopenie.
Aceste reacţii au apărut mai ales la pacienţii care au fost timp îndelungat sub tratament cu doze mari de penicilină (ex: tratamentul endocarditei bacteriene). Pot apărea reacţii anafilactice, iar în cazul administrării dozelor mari de 50000000 UI, sau după injectarea rapidă a peste 5000000 UI de
benzilpenicilină pot să apară convulsii sau chiar stare de rău epileptic.
candidoză;
– creşterea valorilor serice ale enzimelor hepatice.

Reacţii adverse foarte rare:
– inflamarea ganglionilor,
– sindrom lupic,
– la doze foarte mari pot să apară tulburări neurologice (polinevrită, neuropatie periferică) şi psihice,
– pneumopatie acută febrilă (sindrom Loeffler), care impune întreruperea tratamentului,
– glosită,
stomatită,
– diaree, colită pseudomembranoasă.
– dureri articulare şi musculare. La copii şi la nou-născuţi, în urma administrării benzilpenicilinei i.m., pot să apară crampe musculare.

Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută:
– poate determina creşterea potasemiei. Poate fi afectată astfel funcţia cardiacă. Se va ţine seama de acest lucru la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Penicilina G potasică Atb

Nu utilizaţi Penicilină G potasică Atb după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi semne vizibile de deteriorare a ambalajului.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informaţii

Ce conţine Penicilină G potasică Atb
– Substanţa activă este benzilpenicilina.
– Fiecare flacon conţine benzilpenicilină 1000000 UI (sub formă de sare de potasiu). Nu conţine excipienţi.

Cum arată Penicilină G potasică Atb şi conţinutul ambalajului
Penicilină G potasică Atb se prezintă sub formă de pulbere cristalină de culoare albă sau aproape albă.
Ambalajul
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră, închis cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă
Cutie cu 50 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă
Cutie cu 100 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă
Cutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, închise cu dop din cauciuc şi capsă din aluminiu, conţinând pulbere pentru soluţie injectabilă
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

1 thought on “Penicilină G potasică Atb 1000000 UI pulbere pentru soluţie injectabilă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *